Auginkite savo verslą

Automatizuokite užduotis, gerinkite darbo našumą ir sutelkite dėmesį į galimybes.

Su Raccoon ERP valdysite visus įmonės procesus, užduotis, auginsite pardavimus. Nepraleiskite galimybių, didinkite našumą, mažinkite kaštus!

Suteikite pirmenybę

Siekiant didinti pardavimus svarbu esamas galimybes išdėstryti pagal svarbą. Su Raccoon ERP visada matysite tai kas svarbiausia Jūsų verslui čia ir dabar.

Parduokite!

Automatizuokite

Automatizuokite kasdienius darbus bei užduotis. Skirkite laiką pagrindinei veiklai, o ne dokumentų ir duomenų tvarkumui.

Didinkite našumą!

Analizuokite

Detaliai analizuokite visą pardavimo ciklą. Su Raccoon ERP užtikrinsite, kad Jūsų veikla atitiktų įmonės tikslus bei strategiją.

Reaguokite į pokyčius!

Planuokite

Etapai ir užduotys padeda suskaidyti net sudėtingiausius projektus į lengvai suvaldomas dalis. Kurkite papildomas bei pasikartojančias užduotis.

Palengvinkite darbą!

Bendradarbiaukite

Didinkite organizacijos produktyvumą skatindami darbuotojus bendradarbiauti, dalintis idėjomis, informacija ir sukauptomis žiniomis.

Kurkite kartu!

Valdykite

Efektyviai valdykite visą gamybos procesą, nuo žaliavų planavimo bei užsakymo iki galutinės produkcijos apskaitos ir rezultatų analizės.

Gaminkite optimaliai!

Duomenų kubas

Raccoon ERP sistemoje realizuotas OLAP duomenų kubas užtikrinantis greitą daugiamačių duomenų analizę.

Kubas palengvina pardavimų ir rinkodaros analizę, produktų pelningumo, finansinių ataskaitų konsolidaciją, paslaugų ir prekių poreikio nustatymą, finansinį modeliavimą.

Greitis

Užklausos rezultatai grąžinami vos per keletą sekundžių.

Duomenų saugyklose saugomi duomenys transformuojami, ir sukuriamos optimizuotos duomenų saugojimo struktūros - OLAP duomenų kubai, kurie specialiai pritaikyti greitai duomenų analizei.

Duomenys

Duomenys pateikiami kaip daugiamatis vaizdas su pilnu hierarchijų palaikymu.

OLAP kubuose didelė tarpinių skaičiavimų dalis atliekama dar iki duomenų kubo naudojimo, o vieną kartą atliktų tarpinių skaičiavimų rezultatais gali pasinaudoti visi prieigos teises turintys naudotojai.

Analizė

Sistema suderinama su verslo logika ir statistine analize.

Naudodamiesi duomenų kubu sukursite specifines, individualias ataskaitas. Grafinis rezultatų atvaizdavimas leis efektyviau stebėti verslo tendencijas ir nukrypimus. Tai Jums padės greitai priimti profesionalius sprendimus.

Visada po ranka

Nesvarbu ar esate biure, ar verslo susitikime - Raccoon ERP visada bus šalia.

Sistema pasiekiama ir pilnai funkcionuoja tiek kompiuteryje, tiek telefone ar planšetėje.

Viskas ko reikia norint efektyviai valdyti verslą

Operacijos

Projektai
Inventorius
Pirkimai
Gamyba

Pardavimai

Klientai
Pardavimai

Finansai

Sąskaitos
Apskaita
Ataskaitos

Produktyvumas

Užrašai
Dokumentai
Forumas

Rinkodara

E-Rinkodara
Apklausos

Žmogiškieji ištekliai

Darbuotojai
Priėmimas
Išlaidos
Vertinimas

Patogu. Efektyvu. Lankstu.

Patrauklus ir dėmesio neblaškantis dizainas, intuityvi naudotojo aplinka

Reikalingiausios funkcijos ir ataskaitos pasiekiamos vienu pelės paspaudimu

Lengvai plečiamas funkcionalumas, integracija su kitomis sistemomis

Puoselėkite santykius su esamais klientais, užkariaukite naujus

Klientų valdymas

Efektyviai valdykite esamus ir potencialius klientus. Kurkite priminimus, siųskite laiškus, peržiūrėkite bendravimo istoriją veinu pelės paspaudimu. Prognozuokite pardavimus, analizuokite ataskaitas.

Gamybos valdymas

Efektyviai valdykite gamybos procesus, inventoriaus likučius bei užsakymus. Greitai identifikuokite žaliavų poreikį bei užtikrinkite gamybos apimtis atitinkančias paklausą. Planuokite produkcijos pristatymus.

Inventorius ir finansai

Kurkite produktų bei paslaugų duomenų bazę. Valdykite kainoraščius ir panaudokite juos kurdami pasiūlymus, užsakymus bei sąskaitas. Atlikite detalią finansinio efektyvumo analizę.

Projektų valdymas

Paverskite sutartis į projektus. Skaidykite juos į užduotis. Talpinkite susijusius dokumentus bei sąskaitas. Sekite darbų atlikimo eigą.

Rinkodara

Valdykite tradicinės, el. pašto ir socialinių tinklų rinkodaros kampanijas. Vykdykite detalias klientų apklausas, analizuokite rezultatus.

Darbuotojų valdymas

Sekite darbo laiką bei pravaikštas. Analizuokite darbų efektyvumą bei vertinkite. Automatizuokite naujų darbuotojų paiešką bei priėmimą.

Pradėkite naudotis Raccoon ERP jau šiandien!

Susisiekite su mumis

„Dujų sensorių taikymo sistemų kūrime bei sistemų inžinerijos kompetencijų ugdymas“

Projekto tikslas: Įmonės inžinierių ir technologų kompetencijų ugdymas atsižvelgiant į UAB „ART21“ kuriamų sprendimų kompleksiškumą ir inžinierių bei technologų kompetencijų trūkumą, pasireiškiantį kuriant dujų sensoriais paremtas sistemas bei taikant inovatyvius sistemų inžinerijos sprendimus. Šiais tikslais ketinama įmonės darbuotojus siųsti į kursus kuriuos organizuoja užsienio įmonės vykdančios MTEPI veiklas ir turinčios analogiškos patirties.

Projekto Nr. 09.4.3-ESFA-T-847-01-0001
Projekto vertė: 42 857,56 EUR
Finansavimo suma: 30 000,00 EUR


Partnerių tarptautinėm MTEPI iniciatyvoms tiksliojo (precizinio) ūkininkavimo informacinių sistemų kūrimo srityje paieška EĮT renginiuose

UAB "ART21" kuria programinės įrangos sprendimus išskirtinai žemės ūkio sektoriui, leidžiančius sėkmingai spręsti sudėtingiausias veiklos valdymo ir apskaitos uždavinius . Įmonė specializuojasi grūdų augintojų, grūdų perdirbėjų, pieno gamintojų ir daržovių auginimo verslų modernizavimu, pritaikant tiksliosios žemdirbystės ir operatyvinių duomenų valdymo technologijas.

Siekiant išlikti konkurencingais, įmonei nepakanka vidinių išteklių, reikalingų efektyviai plėtoti MTEPI veiklas ir paslaugas. Todėl yra būtina plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą MTEPI srityje bei stengtis išnaudoti ES MTEPI iniciatyvų (programų) teikiamas galimybes.

Projekto tikslas – plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per EĮT ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose.

Dalyvaujant tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose bus tikimasi surasti partnerių dalyvauti konkrečioje - vienoje ar keliose tarptautinėse ES MTEPI programose (Horizon2020, SME Instrument, Cosme; Eureka; Eurostar ir pan.).

EĮT renginiuose bus siekiama užmegzti ryšius su tarptautiniais partneriais (mokslo ir studijų institucijomis; įmonėmis; mokslo ir technologijų parkais), kurie plėtoja MTEPI veiklą ir (ar) teikia inovacijų paramos paslaugas bent vienoje iš šių sričių: (a) informacinės ir komunikacinės technologijos; (b) tiksliojo (precizinio) ūkininkavimo technologijas; (c) saugus maistas; (d) procesų skaitmenizavimas; (e) agrobiologiniai ištekliai; (f) didelių duomenų sistemos; (g) masto gamybos technologijos; (h) žemės ūkis; ir pan.

Projekto Nr. 01.2.1-LVPA-T-844-01-0009
Projekto išlaidų suma 19 812,69 EUR


Uždaroji akcinė bendrovė "ART21" įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. 03.3.1-LVPA-K-838-01-0238 „Konsultavimo paslaugos dizainas". Bendra projekto vertė – 20150,00 Eur.

UAB „ART21“ akredituota teikti konsultacijas: ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo, agrarinės aplinkosaugos ir ūkininkavimo saugomose teritorijose, žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų, geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės standartų ir darbo saugos reikalavimų klausimais, yra patvirtinta augalų apsaugos mokymo įstaiga, bei teikia konsultacijas verslo pradžios ir vystymo klausimais.

Gaudama nemažai klientų užklausų dėl konsultacijų pobūdžio, programos, trukmės ar kainos, įmonė, šio projekto dėka ketina įdiegti atnaujintą paslaugos dizainą leisiantį naudotojams pateikti paprastesnį būdą susipažinti su įmonės teikiamomis paslaugomis bei pagerinti paslaugos teikimo procesus. Klientai, interneto svetainėje atsakę į pateikiamus klausimynus galėtų nustatyti paslaugos poreikį, pateikti reikiamą informaciją, reikalingą konsultacijų programai paruošti, gauti komercinį pasiūlymą paslaugos teikimui, matyti susijusių konsultantų darbo kalendorių, užsisakyti paslaugą rezervuojant laisvą laiką ar gauti su paslauga susijusius dokumentus.

Įgyvendinus projektą paslauga taps prieinama platesnei tikslinių naudotojų grupei, įneš daugiau aiškumo, leis klientams efektyviau planuotis savo laiką.


Uždaroji akcinė bendrovė "ART21" įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr.03.2.1-LVPA-K-801-02-0153 „ART21“ eksporto plėtra tarptautinėse rinkose ". Bendra projekto vertė - 74 888,00 Eur.

UAB "ART21" yra vienintelė bendrovė Lietuvoje, kurianti IT produktus išskirtinai tik žemės ūkio sektoriui. Vienas žinomiausių įmonės produktų yra pažymėtas "AgroSmart" prekės ženklu. Jau beveik 90% Lietuvos elevatorių rinkos dalyvių naudojasi „Agrosmart elevatoriams“ sistema, kurios pagalba kompanijos daug efektyviau administruoja savo veiklą, o darbo našumas padidėja iki 20%.

Dalyvaudama šiame projekte įmonė turi tikslą ne tik išplėsti eksporto apimtis pristatant "Agrosmart" sistemą elevatoriams, bet ir supažindinti tarptautinės rinkos dalyvius su naujai kuriamu įmonės produktu skirtu tiksliajai augalininkystei. Visus programinės įrangos produktus skirtus žemės ūkiui, įmonė kuria bendradarbiaudama kartu su mokslo įstaigomis ir atitinkamais valstybinių institucijų sektoriais, taip adaptuodama siūlomą programinę įrangą, pagal individualius regionų geografinius ypatumus. Kadangi aplinkinėse šalyse ir tos pačios klimatinės zonos šalyse sąlygos skiriasi neženkliai, todėl sprendimai pritaikomi ir yra patrauklūs kitoms rinkoms.

Užsienio rinkos supažindinimas su įmonės vykdoma veikla, įvaizdžio gerinimas, kuriamų produktų pristatymas tarptautinėje rinkoje, partnerių paieška, konkurencingumo skatinimas prisidės prie UAB „ART21“ pardavimų apimčių ir eksporto didinimo.


Uždaroji akcinė bendrovė "ART21" įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. J05-LVPA-K-01-0203 „Cheminių elementų nustatymo iš augalo atvaizdo sistemos sukūrimas, naudojantis aerodistanciniais - spektrometriniais metodais ". Bendra projekto vertė - 880.144,72 Eur.

Įgyvendinamo projekto metu siekiama sukurti unikalią technologiją galinčią nustatyti augalų apsirūpinimą vandeniu bei mineralinės mitybos elementais iš augalo atvaizdo aerodistanciniais-spektrometriniais metodais. Šia technologija vadovaujantis, bus sukurtos tikslioji augalininkystės sistema žieminiams rapsams, žieminiams kviečiams, vasariniams kviečiams. Informacinės sistemos pagalba bus parengtas agrocheminis modelis konkrečiam ūkiui - konkreti programa pasėliams: mineralinės mitybos elementų poreikis, reikalingas trąšų kiekis, tręšimo periodiškumas, pasėlių žemėlapiai ir maršrutai žemės ūkio technikai. Sukurtos programos pagalba ūkininkas galės racionaliai naudoti išteklius bei techniką ir taip padidinti ūkio našumą bei pelningumą, o optimalus trąšų bei technikos naudojimas sumažins neigiamą ūkininkavimo poveikį aplinkai.

Šis projektas ne tik leis sukurti inovatyvią technologiją, bet ir prisidės prie Lietuvos ir Europos ūkio modernizavimo bei tvaraus agrobiologinių išteklių naudojimo.

Titulinis | Funkcionalumas | Kontaktai

© 2008-2015, ART21, UAB. Visos teisės saugomos.