lt

Informacinės sistemos ūkininkams

Iššūkiai

Šiuolaikinė žemdirbystė yra neatskiriama nuo sistematiškos informacijos ir procesų vadybos. Tačiau dažnai efektyviam ir savalaikiam ūkio valdymui aktuali informacija - nuo agronominiam planavimui svarbių laukų dirvožemio parametrų iki aktualios naujausios palydovinės ortofotografijos - yra dažnai prieinama tik per ribotas taikomumo galimybes turinčius informacijos kanalus. Dažniausiai įvairi valstybinių institucijų ar privačių įmonių teikiama informacija nėra adaptuota tiesioginiam taikymui paprastų ūkininkų veiklose.

Informacijos ir komunkacijos technologijų teikiamo galimybės dar nėra pilnai išnaudotos žemės ūkio sektoriuje. Ūkininkams trūksta specializuotų įrankių, kurie galėtų pagelbėti jiems siekiant veiksmingiau įgyvendinti ūkio procesų stebėseną ir planavimą, kaupti aktualią informaciją apie dirbamus laukus ir planuoti efektyvų bei atitinkamai jų situacijai pritaikytą pasėlių tręšimą.

Mūsų
prieiga

Siekiant atliepti šiuolaikinio ūkininko poreikius, ART21 vysto ir diegia skaitmeninius sprendimus kurie padeda ūkininkams lengvai ir greiti prieiti prie informacijos svarbios savalaikiam sprendimų priėmimui, bei pritaikyti ją praktikoje planuojant ir valdant įvairius ūkio procesus.

Nuo specializuotų įrankių, tokių kaip daugiasluoksniai ūkio dirbamų laukų žemėlapiai ar agrocheminių priemonių planavimo moduliai, iki visos ūkiui aktualios informacijos valdymo sistemų - mūsų sprendimai yra skirti suteikti ūkininkams apčiuopiamą naudą ūkio produktyvumo augimo, efektyvumo, sumažintų išteklių bei žalios aplinkai forma.

Technologijos

Informacijos ir procesų valdymo programos
Specializuoti sprendimai kuriami orientuojantis į ūkininkų poreikius
Geografinės Informacinės Sistemos (GIS)
Šiuolaikinių žemėlapių pagrindu paremti ūkio valdymo ir planavimo įrankiai
Didieji Duomenys
Įvairių informacijos išteklių agregavimas, integracija ir įžvalgų generavimas

+370 620 80238
Draugystės g. 20, LT-89167 Mažeikiai, Lietuva

Įmonės kodas: 300635091
PVM mokėtojo kodas: LT100004103016
Atsiskaitomoji sąskaita: LT413500010017004947