lt

Project:

GFarm for LIFE

Intro

GFarm for LIFE buria pagrindines suinteresuotąsias šalis iš mokslo, verslo, viešojo ir valstybinio sektoriaus, jog kartu būtų vykdomas ir plėtojamas projektas skirtas sukurti sisteminį ekosistemos modelį, kad būtų galima tiksliau ir patikimiau įvertinti ir registruoti šiltnamio efektą sukeliančias dujas žemės ūkio, miškininkystės ir kito žemės naudojimo sektoriuje pradedant ūkio/valdos lygyje, ir sukurti nacionalinio anglies absorbentų sertifikavimo ir stebėsenos sistemos struktūrą.

Kaip tai veikia?

Mūsų projektas ypatingas tuo, kad jo veiksmai vykdomi lygiagrečiai su rengiamais EK reglamentais, todėl galima tiesiogiai dalyvauti šiame procese ir padėti parengti nacionalinę strategiją, kuri galėtų tapti pavyzdžiu Europoje. Mūsų tikslai:

  • Holistinė Metodika: Sukurti, išbandyti ir patvirtinti holistines ŠESD išmetimo ir sekvestracijos įvertinimo metodikas ir supaprastintas procedūras Lietuvos AFOLU sektoriuje vietos (ūkių), regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis.
  • Išmetamųjų Šiltnamio Efektą Sukeliančių Dujų Stebėsenos Duomenų Bazė Ir Anglies Dioksido Registras: Surinkti, atnaujinti ir patvirtinti dirvožemio ir miškininkystės stebėsenos duomenų bazes vietiniu – ūkio/žemės sklypo, regioniniu – įvairios šalies teritorijos ir nacionaliniu – Lietuvos lygmeniu kaip stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo (MRV) struktūros pagrindą.
  • Duomenų Skaičiavimo Ir Matavimo Technologinė Infrastruktūra: Sukurti, išbandyti ir įdiegti bendrą technologinę infrastruktūrą ir daugiaplatformes skaitmenines priemones, skirtas ŠESD balanso stebėsenai, apskaitai, keitimuisi duomenimis ir valdymui žemės ūkio sektoriuje.
  • Rekomendacijos, Kaip Skatinti Anglies Ūkininkavimo (“Carbon Farming”) Sistemą: Sukurti ir išbandyti nacionalinio lygmens paskatų sistemą, skirtą Lietuvos AFOLU sektoriaus poveikiui klimatui mažinti, remiantis rinkos principais (skatinant papildomas investicijas), politikos gairėmis ir ūkininkų elgsenos pokyčiais.

Kodėl to reikia?

Strateginis iššūkis: Įgyvendinti nacionalinius ir ES klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos tikslus sudarant sąlygas sisteminiams pokyčiams dalyje Lietuvos AFOLU sektoriaus ir jo valdymo, susijusio su išmetamųjų ŠESD kiekio mažinimu ir anglies ūkininkavimo (“Cabon farming”) iniciatyvų įgyvendinimu.

  • Trūksta bendrų procedūrų ir holistinio požiūrio AFOLU sektoriais poveikio klimatui vertinimui dideliu mastu.
  • Technologinė ekosistema, skirta šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo ir sekvestracijos stebėjimui, apskaitai ir pagrįstų sprendimų priėmimui AFOLU sektoriuje, yra nepakankamai išvystyta.
  • Nepakankamos teigiamos paskatos skatinti elgsenos pokyčius AFOLU sektoriuje ir remti perėjimą prie anglies ūkininkavimo (“Carbon farming”) praktikos.

+370 620 80238
Draugystės g. 20, LT-89167 Mažeikiai, Lietuva

Įmonės kodas: 300635091
PVM mokėtojo kodas: LT100004103016
Atsiskaitomoji sąskaita: LT413500010017004947