lt

Projektas:

Aerodistancinių-spektrometrinių metodų taikymas cheminių elementų nustatymui avižų pasėliuose

Iššūkiai

Įmonė sukūrė unikalią technologiją, galinčią nustatyti augalų apsirūpinimą mineralinės mitybos elementais iš augalo atvaizdo aerodistanciniais-spektrometriniais metodais. Vadovaujantis šia technologija, kuriama tiksliosios augalininkystės sistema, apimanti pasėlių monitoringą, nuotolinių ir laboratorinių tyrimų duomenų analizę ir augalų diagnostinio - agrocheminio modelio parengimą. Pasėliai fotografuojami bepiločių orlaivių pagalba, naudojant spektrinės fotografijos technologijas, įgalinančias atpažinti mineralinės mitybos elementus pagal augalo šviesos atspindžius. Šie duomenys apdorojami bei analizuojami informacinės sistemos pagalba, įvertinama augalų būklė ir nustatoma, kokių mineralinės mitybos elementų ir/ar prevencinių priemonių reikia pasėliams. Šio projekto metu numatoma toliau, bendradarbiaujant su mokslo institucijomis vystyti kuriamą technologiją ir atlikti būtinos mokslinius tyrimus sistemos plėtrai – ištirti avižų pasėlių spektrines savybes taip praplečiant sistemos galimybes ir taikymą žemės ūkio veikloje.

Mūsų
prieiga

Projekto metu laboratorijoje ir lauko sąlygomis identifikuojami konkretūs elektromagnetinės spinduliuotės šviesos spektro ruožai leidžiantys avižose pamatyti bei augalo atvaizde fiksuoti mineralinės mitybos elementų ir vandens lygius augaluose. Laboratoriniai tyrimai bei cheminės augalų analizės leis nustatyti avižų atspindėtos šviesos spektro ypatumus skirtingais augimo tarpsniais, esant vandens stygiui, taip pat išspręsti sudėtingas pasėlių apsirūpinimo mitybiniais elementais problemas esant skirtingam dirvožemio savybių kompleksui. Bandymų metu atliekamos veiklos:

  • Analizuojamas šviesos spektras avižų pasėliuose lauko sąlygomis
  • Įvertinami augalinės dangos spektriniai skirtumai tarp augalų, augančių įvairių cheminių mitybos elementų deficito sąlygomis
  • Įvertinami augalinės dangos spektrinės analizės pasikeitimai esant nepalankioms augalų augimo sąlygoms
  • Nustatomas avižų pasėlio vegetacijos indeksas (VI) pagrindiniais augalų vystymosi tarpsniais lauko sąlygomis
  • Išsiaiškinama kokiuose šviesos spektro ruožuose ir jų kombinacijose keičiasi avižų atspindimos šviesos kiekiai, kai jie patiria stresą dėl azoto, fosforo ir kalio trūkumo.
  • Išsiaiškinama kokiuose šviesos spektro ruožuose ir jų kombinacijose keičiasi avižų atspindimos šviesos kiekiai, kai augalai patiria stresą dėl mineralinės mitybos elementų - geležies (Fe), mangano (Mn), cinko (Zn), vario (Cu) trūkumo.

Projekto metu nustatomi patikimi koreliaciniai ryšiai tarp avižų augalų cheminės sudėties (mikroelementų, makroelementų, vandens) ir hiperspektrinėmis vaizdo kameromis fiksuotų tų pačių augalų atvaizdų.


+370 620 80238
Draugystės g. 20, LT-89167 Mažeikiai, Lietuva

Įmonės kodas: 300635091
PVM mokėtojo kodas: LT100004103016
Atsiskaitomoji sąskaita: LT413500010017004947