lt

Projektas:

Konvoliuciniais neuroniniais tinklais paremtos mobiliosios programos, skirtos ligų identifikavimui pagal augalo atvaizdą, sukūrimas

Iššūkiai

Augalų apsaugos priemonių aspektas yra viena svarbiausių Europos žemės ūkio sektoriaus sričių. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/128/EB, nustatančioje Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų naudojimo pabrėžiama, kad augalų apsauga turi būti pagrįsta ligų, patogeninių organizmų kontrole, pirmenybę teikiant tiems metodams, kurie kelia mažiausią grėsmę žmonių sveikatai ir aplinkai. Apsisaugant nuo ligų bei ligų sukėlėjų būtina suderinti ekonominę naudą su saugumu žmonėms ir gamtai. Prioritetas turi būti skiriamas ankstyvam ligų identifikavimui ir kontrolei, o cheminius augalų apsaugos produktus skatinama naudoti tik esant kraštutinei būtinybei.

Šis projektas atsiliepia į Europos Bendrijos ir Lietuvos problemas ir yra skirtas mokslo pasiekimų ir informacinių technologijų integravimui žemės ūkio sektoriuje. Projekto EIP grupė, siekdama plėtoti lauko augalų ligų ir kenkėjų plitimo stebėjimo tinklą bei kuo tiksliau prognozuoti ligų ir kenkėjų plitimą pasėliuose, tokiu būdu užtikrinant operatyvią, išsamią ir kokybišką informaciją žemdirbiams, suvienijusi mokslines, analitines ir agronomines žinias, pateiks Lietuvos žemdirbiams inovatyvią technologiją, galinčią identifikuoti labiausiai paplitusias žemės ūkio augalų ligas.

Mūsų
prieiga

Projekto eigoje kuriama inovacija - neuroniniais tinklais paremta mobilioji programa, skirta ligų identifikavimui pagal augalo atvaizdą. Vartotojo atsiųstas augalo atvaizdas, nufotografuotas išmaniuoju įrenginiu, apdorojamas informacinės sistemos, kuri, naudodama sukurtą objektų atpažinimo vaizduose klasifikatorių, operatyviai ir tiksliai identifikuoja augalų (žieminių ir vasarinių kviečių, miežių, bulvių, pupų bei žirnių) ligas ir jų paplitimo laipsnį augaluose. Pagrindinis inovacijos uždavinys - kuo anksčiau ir tiksliau nustatyti augalų ligas bei parinkti tinkamas apsaugos priemones, tokiu būdu užtikrinant derliaus apsaugą ir tausų chemikalų naudojimą.

Programos naudotojai gali racionaliau naudoti išteklius bei augalų apsaugos priemones, laiku apsaugoti derlių ir taip padidinti ūkio našumą bei pelningumą, o optimalus cheminių augalų apsaugos priemonių naudojimas sumažina riziką žmonių sveikatai ir neigiamą ūkininkavimo poveikį aplinkai.


+370 620 80238
Draugystės g. 20, LT-89167 Mažeikiai, Lietuva

Įmonės kodas: 300635091
PVM mokėtojo kodas: LT100004103016
Atsiskaitomoji sąskaita: LT413500010017004947