lt

Projektas:

Integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės sistemos sukūrimas naudojantis aerodistanciniais-spektrometriniais metodais

Iššūkiai

Vienas svarbiausių šių dienų iššūkių žemės ūkyje – aukštos kokybės, neužterštas maistas, subalansuota, aplinkai palanki žemdirbystė. Siekiant apsaugoti derlių, dažnas ūkis neapsieina be cheminių augalų apsaugos priemonių. Siekiant eiti prie subalansuotos žemdirbystės, prioritetas turi būti skiriamas kenksmingųjų organizmų prevencijai, o cheminius augalų apsaugos produktus naudoti tik esant kraštutinei būtinybei. Augalų apsaugos priemonių aspektas yra viena svarbiausių Europos žemės ūkio sektoriaus sričių. Todėl būtina skatinti tikslingą ir ekonomiškai efektyvų augalų apsaugos produktų naudojimą, užtikrinti maisto produktų saugą, subalansuotą žemės ūkio vystymąsi, apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo augalų apsaugos produktų naudojimo keliamos rizikos, užtikrinti augalų apsaugos produktų naudotojų, platintojų ir augalų apsaugos konsultantų švietimą ir mokymą, skatinti integruotą kenksmingųjų organizmų identifikavimo ir kontrolės taikymą.

Mūsų
prieiga

Skraidymo aparato skrydžių metu fiksuojami vaizdai skirtinguose šviesos spektro ruožuose bei skraidymo aparato padėties koordinatės po apdorojimo leidžia sudaryti lauko parametrų objektus bei vektorinius informacinius žemėlapius, susietus su koordinačių tinklu. Šie žemėlapiai leidžia nustatyti probleminius kenksmingų organizmų židinius, o tokia informacija leidžia ūkininkui racionaliai naudoti išteklius bei techniką, išvengti produkcijos nuostolių ir taip padidinti ūkio produktyvumą bei sumažinti neigiamą ūkininkavimo poveikį aplinkai. Ūkininkas suinteresuotas laiku diagnozuoti augalų ligas ir taip išvengti didesnių nuostolių bei chemikalų ir kuro sąnaudų.

Projekto interneto svetainėje bus pateikiama projekto metu sukurta kenksmingų organizmų kontrolės metodika, kurioje bus detaliai aprašomi neinvaziniai duomenų rinkimo metodai, jų apdorojimo principai, informacinės sistemos veikimo pagrindai. Be to, interneto svetainėje ūkininkas galės analizuoti jo paties savarankiškai surinktus duomenis. Tuo tikslu, surinkus spektrinius vaizdus ir juos apdorojus pagal parengtą metodiką naudotojas galės įkelti į viešai prieinamą sistemos modulį kuriame naudotojui bus pateikiama konkreti ūkio augalų būklės situacija: pasėlių pažeidimo zonos ir pažeidimo mastas.


+370 620 80238
Draugystės g. 20, LT-89167 Mažeikiai, Lietuva

Įmonės kodas: 300635091
PVM mokėtojo kodas: LT100004103016
Atsiskaitomoji sąskaita: LT413500010017004947