lt

Projektas:

Tvaraus ūkininkavimo modelio sukūrimas taikant naujas ūkio valdymo priemones

Iššūkiai

Viena pagrindinių šiuolaikinio žemės ūkio problemų – nuolat prastėjanti dirvožemio kokybė dėl intensyvaus žemės dirbimo, kas savu ruožtu lemia mažesnį dirbamų plotų derlingumą, prastesnę produkcijos kokybę, didesnes sąnaudas tręšimui ir turi neigiamą įtaką ūkių ekonominiams rezultatams. Siekiant sumažinti neigiamas intensyvios žemdirbystės pasekmes, būtina diegti tvaraus ūkininkavimo metodus.

Projektu siekiama sukurti inovatyvią metodiką, kurios dėka bus galima įvertinti ūkio veiklą ir parinkti efektyvų tvaraus ūkininkavimo modelį, atsižvelgiant į dirvožemį, aplinkos sąlygas, ūkio dydį, žemės ūkio šaką ir optimalų technikos naudojimą. Tvaraus ūkininkavimo modelio įgyvendinimas ūkyje sudarys prielaidas ūkinės veiklos efektyvumo ir pajamų didėjimui, produkcijos kokybės gerėjimui ir sumažins neigiamą ūkininkavimo įtaką aplinkai.

Mūsų
prieiga

Projekto metu kuriama tvaraus ūkininkavimo metodika, kuri apima ūkių pasėlių dirvožemio ir augalų distancinius spektrinius erdvinius tyrimus, kompleksinį ekonominį ūkio išteklių vertinimą. Metodiką sudaro duomenų surinkimo ir apdorojimo etapai, reikalingi ūkių laukų dirvožemio savybių, pasėliuose auginamų augalų bendrų fiziologinių charakteristikų ir patiriamo streso erdviniam nustatymui bei įvertinimui, duomenų analizė ir atvaizdavimas. Surinkti apdoroti erdviniai duomenys atvaizduojami skaitmeninėje aplinkoje ir GIS žemėlapių sluoksniuose.

Duomenų surinkimo etape, pasitelkiant spektrinę fotografiją ir laboratorinius tyrimus, tiriamas ūkių laukų viršutinis dirvožemio humusingasis horizontas, nustatant organinės medžiagos kiekį jame. Iš gautų ir apdorotų spektrinių vaizdų įvertinamas laukų akmenuotumas, pritaikius spektrinius rodiklius – dirvožemio dangos drėgnumas. Distanciniai tyrimų metodai naudojami 3D erdviniam ūkių laukų modelio sukūrimui.

Bendrų augalų fiziologinių charakteristikų ir streso vertinimui taikomi įvairių spektrinių rodiklių skaičiavimo pasėliuose metodai. Spektrinių vaizdų pagalba skaičiuojami GNDVI, MCARI, RVI, LAI, MSI, WI spektriniai rodikliai. Šių rodiklių reikšmės turi įtakos augalų derlingumui, o nuo jo priklauso ūkių pajamos. Atsižvelgiant į natūralias dirvos derlingumo savybes ir subalansuotai naudojant trąšas, galima užtikrinti tvaraus ūkininkavimo plėtrą.

Atliekamas tiriamų ūkių ekonominės veiklos vertinimas – ūkio dydis, pasėlių struktūra, derlingumas, naudojama technika ir vadyba, ūkio materialiniai resursai ir techninė bazė, sąnaudų struktūra.

Išanalizavus įvairaus dydžio ir struktūros ūkių dirvožemio bei augalų tyrimų duomenis ir ekonominius ūkio veiklos vertinimo rodiklius, bus sukurta ir verifikuota tvaraus ūkininkavimo metodika. Taikant šią metodiką, sukuriamos papildomos prielaidos ūkio pajamų didėjimui, sąnaudų mažėjimui, aplinkos taršos mažėjimui.


+370 620 80238
Draugystės g. 20, LT-89167 Mažeikiai, Lietuva

Įmonės kodas: 300635091
PVM mokėtojo kodas: LT100004103016
Atsiskaitomoji sąskaita: LT413500010017004947