lt

Project:

PeatSense

Intro

Šiuo projektu sprendžiami aktualūs aplinkosaugos klausimai. Durpžemiai teikia svarbią ekologinę, ekonominę, socialinę ir kultūrinę naudą. Jie ypač svarbūs kovojant su klimato kaita ir švelninant jos poveikį. Nepažeisti durpių sluoksniai yra veiksminga nuolatinė anglies dioksido saugykla - vienas iš daugiausiai anglies dioksido turinčių sausumos pasaulio ekosistemų, kuriose sukaupiama dvigubai daugiau anglies nei visuose pasaulio miškuose. Be to, durpynai yra daugelio unikalių ir nykstančių rūšių buveinės, taip pat palaiko vandens ciklus, kontroliuoja taršą ir nuosėdas, yra vietinės kilmės produktų šaltinis ir egzistuoja kaip meno, religijos ir kitų kultūrinių vertybių įkvėpimo šaltinis.

Kaip tai veikia?

Projekto metu kuriama Išmanioji durpžemių charakterizavimo ir monitoringo sistema PeatSense, paremta nuotolinio stebėjimo technologijomis ir dirbtiniu intelektu, pasižyminti kompleksiniu funkcionalumu: durpių sluoksnio charakterizavimas; pelkių ir durpžemių hidrologinės būklės vertinimas; pelkių ir durpžemių augalijos būklės vertinimas. Įgyvendinus projektą, rinkai bus teikiama nauja durpžemių stebėsenos paslauga, kuria naudosis žemių savininkai, žemės naudojimą kontroliuojančios ir/ar inventorizuojančios institucijos, viešosios organizacijos, mokslo institucijos.

Kodėl to reikia?

Svarbus ne tik durpžemių išsaugojimas ir atkūrimas, bet ir nuolatinė jų stebėsena, tikslinimas ir identifikavimas. Durpynų išsaugojimo klausimai vis labiau aktualizuojami ir yra neatsiejami nuo daugelio nacionalinių ir tarptautinių konvencijų ir politikos krypčių, kuriomis siekiama apsaugoti buveines, biologinę įvairovę ir anglies atsargas bei sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą. Tai parodo jog durpžemių identifikavimas, tikslinimas, atkūrimas, valdymas ir stebėjimas yra labai svarbus visoms suinteresuotoms šalims.


+370 620 80238
Draugystės g. 20, LT-89167 Mažeikiai, Lietuva

Įmonės kodas: 300635091
PVM mokėtojo kodas: LT100004103016
Atsiskaitomoji sąskaita: LT413500010017004947